Strona DEMO Strona DEMO Strona DEMO
Aktualności » V MWA-A 2020

Mistrzostwa Wielkopolski Amatorów w Ujeżdżeniu Raduszyn 2020

 

1. Miejsce zawodów:     Raduszyn 4, 62-095 Murowana Goślina

2. Organizatorzy:         Klub Jeździecki Raduszyn

                                   Raduszyn 4, 62-095 Murowana Goślina

3. Honorowy patronat:  Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina Pan Dariusz Urbański

4. Termin zawodów: nowy termin zawodów - 4.10.20 r,

5. Warunki: piaszczysty czworobok i rozprężalnia

6. Zgłoszenia udziału w zawodach do dnia 1 października 2020 na adres stajnia.raduszyn@gmail.com

Informacje wymagane w zgłoszeniu:

Imię i nazwisko zawodniczki/zawodnika

Data urodzenia

Miejsce zameldowania (przy zgłoszeniu do konkursów o Mistrzostwo)

Przynależność klubowa (jeśli jest)

Imię konia/kuca

Nr konkursu, w którym zawodnik planuje startować oraz liczbę przejazdów

Informacja o ewentualnej rezerwacji boksu

7. Zaktaulizowane listy startowe dostępne tutaj

8. Rozpoczęcie zawodów: godz. 8:30.

9. Osoby oficjalne:

Komisja Sędziowska:

Przewodniczący: Monika Warych

Członkowie: Żaneta Sokołowska

Członkowie: Barbara Berezowska

Komisarz: Halina Kosakowska

Sekretarze: Zapraszamy do współpracy i praktyki sędziów z III klasą

Regulamin Rozgrywania Mistrzostw Wielkopolski Amatorów w Ujeżdżeniu

1. W Mistrzostwach Wielkopolski Amatorów w Ujeżdżeniu, nie może startować osoba posiadająca aktualną licencję w Wielkopolskim Związku Jeździeckim, ani Polskim Związku Jeździeckim w dyscyplinach Ujeżdżenia, Skokach przez Przeszkody ani WKKW. Osoby posiadające aktualną licencję w wymienionych instytucjach mogą startować w kategorii Profi Open.

2. W konkursach o tytuł Mistrza Wielkopolski we wszystkich kategoriach do klasyfikacji liczyć się będą tylko mieszkańcy Województwa Wielkopolskiego. We wszystkich konkursach liczony do wyniku końcowego będzie lepszy przejazd.

3. Konie 5-letnie i starsze. Każdy koń ma prawo do maksymalnie dwóch przejazdów.

4. Zawodnicy są klasyfikowani odrębnie w swoich grupach wiekowych.

Jeden koń może startować pod dwoma różnymi jeźdźcami w dowolnej kategorii wiekowej. Zawodnik ma prawo startu tylko w jednej kategorii wiekowej i tylko na jednym koniu/kucu.

5. Wymagana dokumentacja:

- ważne badania lekarskie lub zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do uprawiania jeździectwa,

- w przypadku osób niepełnoletnich zgoda rodziców na start

- w celu potwierdzenia wieku i miejsca zamieszkania zawodnika prosimy o okazanie legitymacji / dowodu osobistego (dotyczy tylko udziału w konkursach o Mistrzostwo). Wiek określany jest na podstawie roku urodzenia

6. Mistrzostwa rozgrywane będą w kategoriach:

Kuce (do 149 cm)

- Dzieci i Juniorzy młodsi od 9 do 15 roku życia, kategoria może być utworzona w przypadku co najmniej 5 zgłoszeń

Konie (powyżej 149 cm)

- Junior od 12 do 18 roku życia,

- Senior powyżej 18 roku życia

- Masters powyżej 35 roku życia

- Profi Open - wszystkie kategorie wiekowe z aktualną licencją WZJ/PZJ

7. Ubiór: zgodnie z przepisami PZJ

8. Na terenie zawodów będzie obecny lekarz medycyny/ratownik medyczny

9. Opłaty:

Startowe w konkursach Mistrzostw i Profi Open 80 zł. Zawodnicy startujący w konkursach bez udziału w klasyfikacji - 60 zł

Wszystkie płatności wyłącznie przelewem na konto do dnia 1.09:

Szkoła Jazdy Konnej Stajnia Raduszyn

Raduszyn 4 62-095 Murowana Goślina 

40 1020 4027 0000 1302 0920 8937

W tytule: Imię i nazwisko zawodnika, koń, ilość przejazdów i ewentualnie boks (po potwierdzeniu)

10. Istnieje możliwość wynajęcia boksów na dzień zawodów, rezerwacje pod numerem tel.:

516 178 532 - Halina Kosakowska

- boksy w dniu zawodów 50 zł, ilość boksów ograniczona

11. Program zawodów :

Konkurs nr 1 Klasy L-1 (20 m x 40 m) Kuce Open - Mistrzostwo Wielkopolski Amatorów w dyscyplinie Ujeżdżenia w kategorii Dzieci i Młodzieży na Kucu

Konkurs nr 2 Klasy L-1 (20 m x 40 m) o Mistrzostwo Wielkopolski Amatorów w dyscyplinie Ujeżdżenia w kategorii Masters

Konkurs nr 3 Klasy L-3 (20 m x 60 m) o Mistrzostwo Wielkopolski Amatorów w dyscyplinie Ujeżdżenia w kategorii Junior

Konkurs nr 4 Klasy P-1 (20 m x 60 m) o Mistrzostwo Wielkopolski Amatorów w dyscyplinie Ujeżdżenia w kategorii Senior

Konkurs nr 5 Klasy P-2 (20 m x 60 m) Profi Open

Prawo startu w konkursach nr 2 i nr 3 mają wszyscy zgłoszeni zawodnicy, ale sklasyfikowani ostatecznie będą tylko zawodnicy w tej kategorii wiekowej

Prawo startu w konkursie nr 1, nr 4 oraz nr 5 mają wszyscy zgłoszeni zawodnicy

12. Nagrody:

Dla pierwszych trzech miejsc w każdej kategorii zostaną wręczone: medale, puchary oraz nagrody rzeczowe.  Dla wszystkich par biorących udział w zawodach organizator przewiduje rozety

Nagrody rzeczowe

I m

II m

III m

Konkurs nr 1 Kuce Open

120 zł

80 zł

60 zł

Konkurs nr 2 MM

120 zł

80 zł

60 zł

Konkurs nr 3 MJ

250 zł

200 zł

100 zł

Konkurs nr 4 MS

250 zł

200 zł

100 zł

Konkurs nr 5 Profi Open 

250 zł

200 zł

100 zł


Łączna pula nagród rzeczowych: minimalnie 2000 zł. Wartość wszystkich nagród łącznie ponad 3000 zł

13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie

14. Organizator nie odpowiada za wypadki, kradzieże i inne zdarzenia losowe mogące mieć miejsce podczas trwania zawodów oraz podczas transportu koni, zawodników oraz osób trzecich

15. Uwaga: na rozprężalni obowiązuje ochronne nakrycie głowy, zarówno dla zawodnika jak i luzaka. Nie zastosowanie się do tego punktu regulaminu może skutkować nie dopuszczeniem do startu lub dyskwalifikacją zawodnika

16. W czasie imprezy dostępny będzie catering

17. Impreza jest współfinansowana ze środków Urzędu Miasta i Gminy Murowanej Gośliny

 

                                                                                              Serdecznie zapraszamy

                                                                                              Klub Jeździecki Raduszyn

 

Kodeks postępowania z koniem.

1. Koń jest najwyższym dobrem we wszystkich dyscyplinach jeździeckich.

2. Dobro konia jest ważniejsze od interesów hodowców, właścicieli, trenerów, jeźdźców, organizatorów i sponsorów zawodów oraz innych osób oficjalnych.

3. Wszystkie czynności pielęgnacyjne i zabiegi weterynaryjne muszą mieć na celu zdrowie i dobro konia.

4. Dbałość o zdrowie, higienę, odpowiednie żywienie i bezpieczeństwo konia powinna mieć miejsce zawsze i wszędzie.

5. Podczas transportu koni należy zwrócić szczególną uwagę na wentylację, karmienie, pojenie, bezpieczeństwo i właściwe otoczenie zwierząt.

6. Osoby zajmujące się końmi powinny nieustannie podnosić poziom swojej wiedzy na temat treningu i opieki nad koniem.

7. Kompetencje i umiejętności jeździeckie są elementami, które mogą być wykorzystywane w sposób nie umniejszający dobra konia.

8. Koń jest istota żywa i nie może być poddawany metodom treningu i jazdy uznawanych przez Międzynarodową Federacje Jeździecką za brutalne.

9. Przepisy dotyczące dobra konia obowiązują zawsze podczas treningów i zawodów bez względu na ich rangę. Przepisy wszystkich dyscyplin jeździeckich powinny być stale monitorowane i weryfikowane pod względem dobra konia.